راهنمای ثبت نام

در سایت OTPGroup

طبق این راهنما شما میتوانید در سایت OTP ثبت نام خود را انجام دهید

راهنمای ثبت نام

مرحله اول

کلیک بر روی ایجاد حساب کاربری

مرحله دوم

روی گزینه ثبت نام کلیک کنید

مرحله سوم

ورود اطلاعات درخواستی

شماره موبایل ، ایمیل آدرس ، رمز عبور 

مرحله چهارم

ورود کد تائید دریافتی از طریق موبایل

مرحله پنجم

دریافت پیام موفقیت ثبت نام

مرحله ششم

نمایش حساب کاربری شما

مرحله هفتم

دریافت ایمیل تائیدیه ثبت نام

پایان