خدمات ارائه شده OTP

برای آشنایی با خدمات OTP در ادامه مطلب با ما همراه باشید .

صوتی تصویری خودرو

استفاده از سیستم های حرفه ای و کاملا اورجینال بدون صدمه به گارانتی خودرو

آپشن های خودرو

متنوع ترین آپشن های اورجینال و فابریک انواع مدل های خودرو

تیونینگ خودرو

تیونینگ و سفارشی سازی تجهیزات خودرو به سفارش و سلیقه مشتریان

آخرین مقالات

مقالات OTP

OTP را در اینستاگرام دنبال کنید

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#آپشن_تیونینگ_سنتر
#جک_سوران
#لیفان_سوران
#نانو_سرامیک
#سرامیک_بدنه
#سرامیک_خودرو
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#سرامیک_ماشین
#کرمان_موتور
#آپشن
#قطعات_یدکی_جک
#لوازم_یدکی_جک
#جکS5
#جکS3
#خودرو_جک
#قطعات_خودرو_چینی
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#آپشن_تیونینگ_سنتر
#جک_سوران
#لیفان_سوران
#نانو_سرامیک
#سرامیک_بدنه
#سرامیک_خودرو
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#سرامیک_ماشین
#کرمان_موتور
#آپشن
#قطعات_یدکی_جک
#لوازم_یدکی_جک
#جکS5
#جکS3
#خودرو_جک
#قطعات_خودرو_چینی
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#آپشن_تیونینگ_سنتر
#جک_سوران
#لیفان_سوران
#نانو_سرامیک
#سرامیک_بدنه
#سرامیک_خودرو
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#سرامیک_ماشین
#کرمان_موتور
#آپشن
#قطعات_یدکی_جک
#لوازم_یدکی_جک
#جکS5
#جکS3
#خودرو_جک
#قطعات_خودرو_چینی
#اکسپلور
...

🔸️

Happy 50k🎉

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸️

Happy 50k🎉

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸️

Happy 50k🎉

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_خودرو
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#اکسپلور
#جک
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_خودرو
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_S5
#آپشن_S3
#دیتیلینگ_خودرو
#جک_s3
#جک_s5
...

🔸️
🔵نصب کروز کنترل به همراه پاور آینه و سانروف
🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#کروز_کنترل
#سانروف
#پاور_آینه
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن_S5
#آپشن_S3
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#آپشن_جک
#اینماد
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_S5
#آپشن_S3
#نماد_اعتماد_الکترونیکی
...

🔸️
🟡یکی از عوامل مهم توسعه تـجارت الکترونیکی، ایـجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می بـاشد.

🔵مزایای داشتن نماد اعتماد الکترونیکی :


✅- شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال.
✅- کامل و صحیح بودن اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده.
✅- گارانتی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش.
✅- واضح بودن روند برگرداندن کالا و بازپس گیری پول.
✅- محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران.
✅- تایید امنیت سایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد.

🔵با خیالی آسوده از ما خرید کنید
🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.

____________________________

#خودرو_لوکس
#آپشن_جک
#ماشینباز
#اینماد
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_S5
#آپشن_S3
#فروشگاه_آنلاین
#نماد_اعتماد_الکترونیکی
#otpgroup
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#آپشن_جک
#ماشینباز
#اینماد
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_S5
#آپشن_S3
#فروشگاه_آنلاین
#otpgroup
...

🔸️
🟡می دونستید مرکز آپشن محصولات کرمان موتور OTP دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد ) می باشد ؟

🔵با خیالی آسوده از ما خرید کنید
🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.

__________________________________

#خودرو_لوکس
#آپشن_جک
#ماشینباز
#اینماد
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
#آپشن_S5
#آپشن_S3
#فروشگاه_آنلاین
#نماد_اعتماد_الکترونیکی
#otpgroup
...

🔸
.
.
.
.
🌐www.otpgroup.ir
.
.
.
.

☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۸
☎️ ۰۲۱-۴۴۹۹۱۷۴۹
.
.
.
.
📱۰۹۳۸-۱۲۲-۱۹۹۹
.
.
.
.
📧 info@otpgroup.ir
.
.
.
🔸
جهت اخذ نوبت و ثبت سفارش و اطلاع از قیمت محصولات و خدمات ما
میتوانید از طریق وب سایت ،دایرکت و شماره های مندرج در پیج اقدام نمایید
.
.
.
-------------------------------------------------------------

#خودرو_لوکس
#ماشینباز
#در_خانه_بمانیم
#تیونینگ_خودرو
#ماشین_اسپرت
#کرمان_موتور
#آپشن
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
خودتان قضاوت کنید

نظرات برخی از مشتریان ما

ما به رضایتمندی شما مشتریان عزیز افتخار می کنیم
man-avatar
از بابت سرعت عمل کادر حرفه ای و استفاده از اجناس اورجینال و با کیفیت از مدیریت OTP کمال تشکر را دارم
علی سمیعی مدیریت شرکت
woman-avatar
از اینکه بالاخره توانستم مرکزی رو پیدا کنم که کار حرفه ای و اجناس اورجینال رو با قیمتی مناسب بر روی خودرو نصب می کند بسیار خوشحالم و به شما هم توصیه می کنم یکبار هم که شده به این مرکز مراجعه داشته باشید.
خانم راعی پزشک کودک
man-avatar
نگران بودم که کجا خودروی صفر خودم رو برای نصب آپشن ببرم که گارانتی خودرو از بین نره که OTP رو معرفی کردن و بسیار از کارشون هم راضی هستم و به دوستان خودم هم توصیه می کنم
مهدی احمدی فروشنده لوازم خانگی

نیاز به وقت قبلی دارید ؟ با ما تماس بگیرید

با استفاده از این فرم زمان خود را جهت نصب آپشن رزرو کنید

اطلاعات تماس

تهران عباس آباد ، خیابان میرزای شیرازی

خیابان دل آرا ، پلاک ۱ ، طبقه چهارم ، واحد ۵۰۱

۸۸۷۲۴۳۴۳
۰۹۳۸۱۲۲۱۹۹۹

info[at]otpgroup[dot]ir
shop[at]otpgroup[dot]ir

شرکت اوج تجارت پارت واردکننده و ارائه کننده قطعات یدکی و آپشن های فابریکی وسایل نقلیه در خدمت تمام هم وطن های عزیز است .

ارسال پیام برای ما